Nieuwsbrief juli 2023

Op het verharde Damsterplein kan het in de zomermaanden heel warm worden. Ook is er, als gevolg van forse regenbuien, soms sprake van wateroverlast. Daarom wordt het Damsterplein opnieuw ingericht. Hiervoor is het project LIFE COOL SQUARE opgezet. In dit project wordt gekeken hoe we de steenachtige openbare ruimte op het Damsterplein om kunnen vormen tot een aantrekkelijke, groene en leefbare ruimte. Met bomen, bankjes en leuk voor jong en oud. De gemeente Groningen krijgt een subsidie van het LIFE-programma om dit project te kunnen realiseren. Als de werkzaamheden klaar zijn, is het Damsterplein  het 'coolste' plein van Groningen. 


Hieronder lees je over de laatste ontwikkelingen rondom de herinrichting van het Damsterplein. Deze keer besteden we vooral aandacht aan de thema’s kennisdeling en participatie. Hoe kunnen we leren van de ervaringen van andere steden en hoe betrekken we omwonenden, ondernemers, scholieren en onze jongste inwoners bij het maken van de plannen. 

Leerlingen RSG de Borgen onderzoeken manieren voor verkoeling op het Damsterplein

Rick Aalders en Dennis Zoutman, twee leerlingen van RSG de Borgen, hebben onderzoek gedaan naar hittestress in de binnenstad van Groningen, met speciale aandacht voor het Damsterplein. Hun onderzoek heeft geleid tot innovatieve ideeën om zowel de temperatuur als het leefklimaat op het plein te verbeteren. Zo stellen ze bijvoorbeeld voor om een nevelventilator op het plein neer te zetten, zoutlampen in de lantaarnpalen te plaatsen en om een wateropvangsysteem in de parkeergarage te creëren. 

Lees meer
Werkbezoek Hamburg

Begin juni heeft een deel van het projectteam Damsterplein een bezoek gebracht aan de stad Hamburg om ideeën op te doen voor de herinrichting van het Damsterplein. Het team is hartelijk ontvangen bij het Ministerie voor Milieu, Klimaat, Energie en Agricultuur. Verschillende medewerkers hebben verteld over o.a. hun Project groene daken, wateropvang en vergroening. Ook heeft de projectgroep een bezoek gebracht aan project Häfencity -een groot nieuwbouwproject op een voormalig industriegebied, waar samen met bewoners groene plekken zijn gemaakt- en aan de St. PAULI Bunker. Deze bunker is heel relevant voor het Damsterplein, omdat op deze bunker een aantal extra verdiepingen komt vol met bomen en struiken. De mogelijkheden voor bomen om te wortelen is beperkt, net als bij het Damsterplein. De groep is hartelijk ontvangen door Felix Holzapfel-Herziger van Landschaftsarchitektur+ die het plan voor de bunker heeft ontworpen. Hij heeft veel kennis over de technische mogelijkheden en aandachtspunten voor het ontwerp gedeeld. 


Bezoek Project Life Cool Square aan Buitenschoolse opvang Villa Doomijn Damsterstede

Op donderdag 11 mei heeft een deel van het projectteam Damsterplein samen met kinderburgemeester Fatoumata een bezoek gebracht aan de Buitenschoolse opvang Villa Doomijn Damsterstede. Deze kinderopvang ligt dicht bij het Damsterplein. Het doel van dit bezoek was om de kinderen te vragen wat zij zelf belangrijk vinden voor de nieuwe inrichting van het Damsterplein. De kinderen van Doomijn hebben na een korte uitleg van de kinderburgemeester hun wensen voor het plein op een kleurplaat getekend en hierna enthousiast aan Fatoumata uitgelegd. De kinderen wilden graag kunnen spelen op het plein en ze wilden meer bomen en planten. Deze en andere goede ideeën nemen we mee in de verdere plannen voor het gebied.

Leerlingen havo 4 Werkman College denken na over mogelijke inrichting Damsterplein

In maart 2023 is een deel van de projectgroep Damsterplein langs geweest bij het Werkman College om de havo 4-leerlingen te vertellen over klimaatadaptatie en over de plannen en opgaven voor de binnenstad van Groningen en het Damsterplein. Ook mochten de leerlingen nadenken over hoe zij het plein het liefst voor zich zien. We willen namelijk dat het plein door iedereen goed wordt gebruikt, door jong en oud.

De leerlingen kregen een plattegrond van het plein, waarop ze in groepjes mochten tekenen wat zij op het Damsterplein willen. Hoewel de plattegronden veel van elkaar verschilden, waren er ook veel overeenkomsten. Zo had elk groepje iets van groen (bomen of bloemen) getekend, een waterplek (zoals een vijver of fontein) en een plek waar ze kunnen sporten of spelen. Ook was er aandacht voor zitten op het plein, in de vorm van bankjes en picknicktafels. Opvallend was een glijbaan vanaf het dak van Nijestee, een kinderboerderij en een veldje met sponsen om het water op te vangen.

Studenten Hanzehogeschool monitoren het plein

Studenten van de Hanzehogeschool Groningen hebben onderzoek gedaan naar beleving, warmte en wateropvang op het Damsterplein. De studenten adviseren om in de herinrichting van het gebied te proberen om meer schaduwoppervlak op/rond het plein te realiseren en om de zuidzijde van het plein aantrekkelijker in te richten voor passanten, gezien het hier lang koel blijft. Op het gebied van water adviseren zij om te kijken of water meer kans kan krijgen om op het dak van de parkeergarage te infiltreren.

Lees meer

Online weergeven  |  Afmelden